Joe Smoczyński uczestniczył w konferencji "Would Union Of Progressive Judaism" w Jerozolimie jako jeden z czterech delegatów Beit Polska. Niezapomniane chwile są uwiecznione na zdjęciach: czwartek rano Bat Mitzvah 13-tu kobiet przy Ścianie Zachodniej (sekcja Elgarian); czytanie Tory przez kobiety na głównym placu przed Kotelem; Kabbalat Shabat; Shabat rano Shacharit, w którym uczestniczyli delegaci z 37 krajów reprezentujących ponad 2,000,000 członków.

All content © 2021 Masorti Centrum Ki Tov

Twitter @BeitKiTov
Facebook

Our Google Calendar needs cookies to function. We’re not really gathering your data, check our  privacy policy for details.

Deny

OK